2023-2024 Bell Schedule

Regular Day

Period

Start

End

0

7:26 AM

8:24 AM

1

8:30 AM

9:28 AM

2

9:34 AM

10:32 AM

3

10:38 AM

11:36 AM

4 (Lunch)

11:42 AM

12:17 PM

4

11:42 AM

12:40 PM

5 (Lunch)

12:46 PM

1:21 PM

5

12:23 PM

1:21 PM

6

1:27 PM

2:25 PM

7

2:31 PM

3:29 PM

8

3:35 PM

4:46 PM

Minimum Day / Early Release / Collaboration Schedule

Period

Start

End

0

7:38 AM

8:24 AM

1

8:30 AM

9:16 AM

2

9:22 AM

10:08 AM

3

10:14 AM

11:00 AM

4 (Lunch)

11:06 AM

11:41 AM

4

11:06 AM

11:52 AM

5 (Lunch)

11:58 AM

12:33 PM

5

11:47 AM

12:33 PM

6

12:39 PM

1:25 PM

7

1:31 PM

2:17 PM

8*

2:23 PM

3:22 PM

*8th period does NOT meet on early release collaboration days
*8th Period
DOES meet on Minimum Days